BALTES KLIMA s.r.o.
TEPELNÉ ČERPADLÁ, KLIMATIZÁCIA, VZDUCHOTECHNIKA, ODVLHČOVANIE, CHLADENIE - NÁVRH, REALIZÁCIA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVISServis

Firma Baltes poskytuje zárucný a pozárucný servis a generálne opravy klimatizacných , vzduchotechnických, chladiacich zariadení , odvlhcovacov a ventilátorov.
Zárucný servis slúži ako prevencia porúch, umožnuje dosiahnut správny a bezporuchový chod zariadení a to na celom území SR.
Zárucný servis to je jedna z podmienok výrobcov na uplatnenie záruky pocas celej dlžky jej trvania.
Pozárucný servis ako aj opravy vykonávame po dohode so zákazníkom alebo na základe zmluvy o servise a poruchy sme schopní riešit do 8 hodín.
Servis je možné nahlásit 24 hodín denne na tel. císle 055/ 677 01 63 alebo nás kontaktovat na e-mailovej adrese klima@baltes.sk

domov | o firme | servis | kontakt | referencie | fotogaleria | produkty