BALTES KLIMA s.r.o.
TEPELNÉ ČERPADLÁ, KLIMATIZÁCIA, VZDUCHOTECHNIKA, ODVLHČOVANIE, CHLADENIE - NÁVRH, REALIZÁCIA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVISReferencie

Realizácia stavieb – referencie

Realizácia stavieb

 

 

                  Predkladmáme Vám zoznam vybraných stavieb / objektov /, kde naša firma realizovala  dodávku a montáž zariadení :  tepelné čerpadlá, klimatizačné zariadenia, chladiace zariadenia, odvlhčovanie bazénových miestností a  vzduchotechnické zariadenia.

 

 

1.        Obnova a prestavba zámku Halíč okr. Lučenec, časť vzduchotechnika ( toho času v realizácii )

2.        Žst Piešťany a  Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia železničnej stanice a priľahlých objektov, časť vzduchotechnika.

3.        Lekáreň AUPARK Košice – Vzduchotechnika, chladenie

4.        Kluknavská mliekáreň závod JAKLOVCE : Dodávka a montáž chladiacej technológie, izolačných panelov a chladiarenských dverí pre sklad bryndze, Vzduchotechnika, chladenie, izolácie stien a stropov, chladiarenské dvere pre celý objekt  mliekarne - projekt  programu SAPARD

5.        Eggro-farm, s.r.o., Hydinárska farma Košická Polianka, Dodávka a montáž chladiacej technológie pre sklad vajec

6.        Klimatizácia ambulancií lekárov , kancelárií a lekárne : MUDr. Stašová, MUDr.Rusenová, MUDr. Rusenov, MEDIKAL, s.r.o., PHARMACY - KE, spol. s r.o., KOVOPROJEKTA spoločnosť s ručením Prešov

7.        Hotel POLO, Prešov – klimatizácia reštaurácie, recepcie, apartmánu

8.        MERE SLOVAKIA s.r.o., Ke – Klimatizácia 3,4,5 a 6. posch. v PC na Letnej 45 v Košiciach - VODNÝ SYSTÉM (CHILLER,  FAN-COILY), vzduchotechnika, rozvody chladu, zdravotná inštalácia

9.        IMET a.s. Košice – klimatizácia kancelárií, novostavba Bardejovská ul., Košice

10.     MERE SLOVAKIA s.r.o., Ke – Modernizácia PC, ul. Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 1. až 7. poschodie:  VODNÝ SYSTÉM (CHILLER,  FAN-COILY), vzduchotechnika, rozvody chladu, zdravotná inštalácia a VETRANIE KUCHYNE

11.     Inšpektorát bezpečnosti práce, Masarykova ul. Ke - rozvody chladu pre navrhovaný vodný systém (CHILLER,  FAN-COILY), vetranie zasadačky a  soc. zariadení

12.     CITY HOTEL, Vodárenská 6, KOŠICE – TEPELNÉ ČERPADLO ( kúrenie + klimatizácia) izieb, kancellárií, reštaurácie, kuchyne, vzduchotechnika a vetranie kúpelní,

13.     HOTEL & RESTAURANT  PRIVILEGE, WERFEROVA č.3 KOŠICE – Klimatizácia izieb, odvetranie soc. zariadení, klimatizácia a odvetranie reštaurácie,

14.     STD VRANOV NAD TOPĽOU - TOPĽOU POLYFUNKČNÝ OBJEKT – NOVOSTAVBA, VZT, klimatizácia

15.     PERLON s.r.o Ke – ODVETRANIE TLAČIARNE - montáž VZT zariadenia s chladením, ohrevom a rozvodmi vzduchu

16.     SLOV-MATIC s.r.o., Ba – KRIVÁŇ KOŠICE, ADMIRAL BOWLING -  VODNÝ SYSTÉM (CHILLER,                  FAN-COILY a vzduchotechnika, odvetrávanie soc. zariadení

17.     OC CASSOVIA  KOŠICE - DOSTAVBA INTERIÉRU ZÓNY 14, časť Vzduchotechnika, klimatizácia

Hlavná pasáž a butiky : ANTONY, 911 s.r.o., AKTIV SLOVAKIA s.r.o.,)

18.     Nákupné centrum ARKADIA Trnava, vzduchotechnika obchodného priestoru PEACOCKS, THIHGS

19.     ŽPSV a.s Čaňa – Odvetrávanie haly na výrobu podvalov, klimatizácia kancelárií

20.     HARLEQUIN QUALITY s.r.o – Klimatizácia, vzduchotechnika grafického štúdia

21.     ICT AUTO FRANCE spol.s.r.o. Bratislava – Skladový, servisný a predajný areál PEUGEOT v Košiciach 

22.     WEBASTO PRODUCT SLOVAKIA – Administratívno skladový areál, Košice časť vzduchotechnika, klimatizácia

23.     OC OPTIMA KOŠICE - ZOZNAM OBCHODOV : THINGS, BLAŽEK, S.OLIVER, TROLL,  ČISTIAREŇ PENGUIN - VZDUCHOTECHNIKA

24.     TERRA a.s. Michalovce -  Chladenie skladov vajec, klimatizácia

25.     VAMEX a.s .KE - Vzduchotechnika, chladenie ( CHILLER) výrobná hala pekárenská výroba OC JEDNOTKA, Ke,    – klimatizácia serverovne, baliarne chleba a  výrobne pečiva, dverová clona, odvetrávanie šatní , sociálnych zariadení a odvetranie pekárne  Lunik II, Ural, a Ondava v Košiciach , klimatizácia supermarketu potravín ONDAVA a LUNIK II.           

26.     VSL SOFTWARE spol s.r.o., KE – klimatizácia serverovne, počítačových miestností  a odvetranie zázemia

27.     M+M POTRAVINY s.r.o. KE – Odvetrávanie Bowlingovej sály ERIKA a klimatizácia potravín

28.     VALEO Slovakia s.r.o ,KE – Klimatizácia a VZT výrobnej haly, kancelárii, šatní a sociálnych zariadení

        v celom objekte – 1 .etapa

29.     KAUFLAND ŠAĽA – Klimatizácia a VZT zariadenie celého objektu

30.     Predajno – servisné centrum PEUGEOT BRATISLAVA – klimatizácia, VZT zariadenie

31.     TEMPUS BAVARIA s.r.o., Košice – klimatizácia a VZT Showroom BMW

32.     LE COLONIAL s.r.o., Hlavná č. 8 , Ke – Chiller-chladič vody ( klimatizácia  reštaurácie a kuchyne)

33.     TEMPUS BAVARIA s.r.o. Mi – klimatizácia príjmacej kancelárie a obhliadkového strediska poisťovne

34.     DORSVET PLUS, Košice – Vzduchotechnika, chladenie, izolácie stien  a stropov, chladiarenské dvere pre celý objekt výroba a baliareň kvasenej  kapusty - projekt  programu SAPARD

35.     TTC TELECOM s.r.o Košice - Klimatizácia / Chiller (chladič vody) +fan coily / administratívnej budovy.

36.     AGROSPOL Mi – VZT, odvlhčovanie bazénovej časti, klimatizácia, apartmánov, kaviarne , reštaurácie, spoločenskej sály, baru, skladov a soc. zariadení 

37.     ORVIS Družstvo, Južná trieda 74 ,Košice – Stavba  "14 .tr. ZŠ Michaľany  vzduchotechnické zariadenie " vetranie kuchyne, jedálne, vetranie v učebni  fyziky, chémie, sociálnych zariadení a  vetranie únikovej cesty

38.     Hutnícka fakulta technickej univerzity v Košiciach – klimatizácia monobloku, klimatizácia učebne počítačov

39.     Piváreň MAXISS, Štúrova ul. v Košiciach – Vzduchotechnika, klimatizácia a odvetrávanie kuchyne

40.     Hotel Glória PALAC v Košiciach  – Vzduchotechnika , klimatizácia prezidenského apartmánu a kancelárií

41.     INTOCAST a.s. – Priemyselná zóna Bočiar, klimatizácia kancelárskych priestorov, VZT  zariadenie priemyselnej zóny

42.     LE COLONIAL s.r.o., Hlavná č. 8 , Ke – VZT reštaurácie a kuchyne,  klimatizácia  ( CHILLER) reštaurácie

43.     Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach - Odvetrávanie laboratória, soc. zariadení

44.     HOMED - Salón motocyklov, Barčinska 68, Košice – klimatizácia

45.     PIVOVAR GOLEM, Dominikánske nám.15, Ke  - VZT zariadenie pivárne

46.     HEINEKEN PUB v Košiciach - VZT zariadenie

47.     DOM ŠPORTU CAPRICORN,  Ke - klimatizácia predajní

        KLIMATIZÁCIA OC CASSOVIA v Košiciach :

48.     OC CASSOVIA, OBUV IBERA s.r.o. Ke,  TOP SERVICE SLOVAKIA s.r.o. Ba

49.     SOU TEXTILNÉ, Vranov n/Topľou, VZT a  klimatizácia školskej jedálne OÁZA , MARÍNA

50.     FEMAX, Stará Ľubovňa - klimatizácia supermarketu potravín

51.     MPS s.r.o. Košice – VZT šampionárne, chladiace boxy

52.     CASSPOS a.s. Košice – chladiaci tunel na výrobu čokolády

53.     SEWA CONSULTING s.r.o. Košice – Hydinárska farma Medzev, chladenie skladu vajec

54.     RYBA s.r.o. Košice – chladiace boxy

55.     ZŠ ČAŇA – Dostavba pavilónu - VZT bazénovej časti

56.     HUMENSKÁ MLIEKAREŇ a.s. Humenné – chladiace zariadenie do celého objektu

57.     Mäcom Humenné a.s.  – chladiace zariadenia pre sklady mäsa

58.     U.S. Steel Košice, s.r.o., Alžbetina ul.,Ke – klimatizácia bytov

59.     GM ROCK, Hlavná ul. Ke – klimatizácia pivárne IRIŠ PUB

60.     TV POPRAD TATRY – klimatizácia vysielacieho štúdia

61.     SPP a.s, Ke – klimatizácia serverovne

62.     UNIMILK a.s. – klimatizácia potravín Bratislavská ul.

63.     Krajský úrad Ke -  klimatizácia kancelárie prednostu úradu

64.     Hotel CENTRUM, Ke – klimatizácia reštaurácie a kuchyne

65.     ORANGE SLOVENSKO a.s. -  klimatizácia kancelárií a telefónnych ústrední v Košiciach, Poprade, Michalovciach, Lemešanoch Joviciach a Čani

66.  Nemocnica Šaca – VZT zariadenie, klimatizácia  operačných sál, apartmánu

 


domov | o firme | servis | kontakt | referencie | fotogaleria | produkty